شرایط طلاق غیابی از طرف مرد

طلاق غیابی از طرف مرد

 

 

طلاق غیابی از طرف مرد یکی از انواع متداول طلاق در کشور ما است. طلاق ، حقی است که قانون برای مرد در نظر گرفته است ولی در مواردی به زن نیز حق طلاق داده است. طلاق غیابی از طرف مرد ، در پروسه دادگاه به وجود می آید. وقتی مرد تصمیم به طلاق همسر خود می گیرد ، نیاز به دلیل خاصی ندارد و می تواند این کار را بدون دلیل انجام دهد.

طلاق غیابی از طرف مرد و زن امکان پذیر است و این شکل از طلاق اختصاص به مرد ندارد. اما برای این که طلاق به درخواست زن انجام شود ، باید یکسری مسائل قانونی اثبات گردد.

 

 

 

وکلابرای مشاوره درباره شرایط طلاق غیابی از طرف مرد ، با وکلا و مشاورین سودا اندیشان ستاره در ارتباط باشید.

 

 

سودا اندیشان ستاره

 

 

 

 

طلاق غیابی از طرف مرد


در این نوشتار سعی داریم تا شرایط طلاق غیابی از طرف مرد را توضیح دهیم و با آن آشنا شویم. اما باید بدانیم که این طلاق ، نوع جداگانه ای از طلاق ها نیست. در واقع ما دو نوع طلاق داریم ؛ طلاق رجعی و طلاق بائن.

طلاق رجعی و طلاق بائن را می توان به شکل غیابی انجام داد. پس طلاق غیابی از طرف مرد ، شکل سوم طلاق نیست. مرد ابتدا از دادگاه درخواست طلاق زن را می دهد و در صورتی که زن در مراحل دادرسی حضور پیدا نکند ، دادگاه حکم طلاق را صادر می نماید. البته طلاق غیابی در حالتی که زن درخواست طلاق داده باشد و مرد در دادگاه غایب باشد هم امکان پذیر است. در هر دو حالت ، دادگاه با توجه به مدارک شخص حاضر و ابلاغ به طرف غایب ، دادرسی را پیش می برد.

 

 

تلگرام

 

 

طلاق از طرف مرد


در قانون و فقه امامیه ، طلاق برای مرد قابل تصور دانسته شده است. زمانی که زن و مرد دیگر آن شور و شوق ابتدایی زندگی را ندارند و از همدیگر خسته شده اند ، تصمیم به جدایی می گیرند. البته طلاق فقط برای مرد ساده است و زن باید عسر و حرج را ثابت کند تا بتواند طلاق بگیرد. البته اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد ، مانند مرد می تواند راحت طلاق بگیرد.

مرد برای اینکه زن خویش را طلاق بدهد ، باید حقوق مالی زن از قبیل نفقه ، مهریه ، اجرت المثل را بپردازد یا راجع به آنها تعیین تکلیف کند. حضانت فرزندان نیز باید در دادگاه مشخص شود که با چه کسی است و دیدارهای هفتگی با فرزندان هم باید تعیین گردد. در ماده 29 قانون حمایت خانواده گفته شده است که : دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه و نفقه زوجه ، اطفال و حمل را معین می کند. همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده ( 336 ) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

 

 

 

 

بدانید و آگاه باشید: عده طلاق و مدت زمان آن

 

 

 

طلاق غیابی

 

 

شرایط طلاق غیابی از طرف مرد


 

طلاق غیابی نیز مانند طلاق به صورت عادی و حضوری باید با حکم دادگاه باشد. اگر طلاق به درخواست مرد باشد ، حکم عدم امکان سازش صادر می شود و اگر طلاق از طرف مرد باشد ، حکم به الزام طلاق صادر می شود. در تمامی انواع طلاق همین مراحل باید سپری شود. در مورد مسائل مالی و حضانت نیز تفاوتی در طلاق غیابی و حضوری وجود ندارد. اگر یکی از دو طرف در دادرسی حاضر نباشد ، طلاق به درخواست دیگری قابل مطالبه است و دادگاه به طرف غایب ابلاغ می کند. تنها تفاوت طلاق غیابی با طرق دیگر در مدت زمان انجام آن دارد. در طلاق غیابی چون یک طرف غایب است ، پس مدت زمان بیشتری طول می کشد.

 

 

اینستاگرام

 

 

 

هزینه طلاق غیابی از طرف مرد


 

برای طلاق غیابی هزینه ها همان هزینه های طرق دیگر طلاق است ، فقط اگر نیاز به آگهی کردن و یا ابلاغ به شیوه سنتی باشد ، هزینه های دادرسی و دادگستری احتمالا بیشتر خواهد بود. در حالت عادی هزینه طلاق خیلی زیاد نیست و طلاق غیابی نیز خیلی هزینه بالایی نخواهد داشت. نکته قابل توجه اینکه تمام جزئیات مالی طلاق غیابی مانند طلاق های دیگر است و مرد باید نفقه و مهریه و جهیزیه و اجرت المثل و ... را پرداخت کند. البته اگر غیبت از سوی زن باشد ممکن است نشوز محسوب شود و باعث از بین رفتن حق نفقه گردد.

 

 

 

مراحل طلاق غیابی 


 

در هر مرحله از رسیدگی به دعوا در دادگاه ، ابلاغیه ای برای حضور طرفین ارسال می گردد. ابلاغیه که همان دعوتنامه که در محاکم به این اسم شناخته میشود. هرگاه ابلاغیه به خوانده ی دعوا ابلاغ نشده باشد یا در محل سکونت وی به یکی از بستگانش تحویل داده شود و خوانده در نتیجه ی این ابلاغ در جلسه ی دادگاه حاضر نشود و لایحه نیز نفرستد، چنانچه رای به محکومیت وی صادر شود، رای صادره غیابی محسوب میشود.این  مراحل در مورد دادخواست یا درخواست طلاق از طرف هر یک زوجین نیز امکان پذیر است و تحت همین امر طلاق غیابی نامیده میشود. البته لازم به توضیح است که در مورد احکام غیابی، چه در زمینه ی طلاق و چه در دیگر زمینه ها به مدت بیست روز قابلیت واخواهی خواهد داشت.

 

 

 

بررسی یک پرونده ؛ ابطال ازدواج دوم


 

آقای .... دادخواستی به طرفیت 1- خانم..... 2- آقای ... به خواسته صدور رأی مبنی بر ابطال واقعه زوجیت (ازدواج دوم) و سند نکاحیه شماره ... صادره از محضر شماره ... تهران تقدیم دادگستری تهران نموده است. خواهان در شرح دادخواست بیان داشته خوانده ردیف اول همسر شرعی و دائمی اینجانب بوده که با تمسک به تدلیس، اقدام به اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و غیابی طلاق خود را گرفته است. با اطلاع از دادنامه صادره نسبت به آن واخواهی نموده و شعبه نوزدهم دادگاه عمومی (خانواده) تهران پس از اطلاع از تدلیس زوجه ، اقدام به نقض دادنامه صادره نموده. در نهایت به موجب آراء صادره از محاکم و شعبه 23 دیوان عالی کشور که کپی آن پیوست می‌باشد ، حکم به بی‌حقی زوجه مبنی بر طلاق صادر گردید. بنابراین خوانده ردیف اول همچنان همسر شرعی و قانونی من بوده و بنا به حکم شرع و قانون ، ازدواج دوم باطل گردیده و به علت مواقعه موجب حرمت ابدی شده است. رابطه وی با شوهر دوم ، در واقع رابطه با فرد اجنبی است و در حکم رابطه نامشروع و زنا می‌باشد و تعلل در جلوگیری از این رابطه خود گناه عظیمی است. لذا با عنایت به مراتب ، درخواست ابطال واقعه ازدواج بین خواندگان ردیف اول و دوم و ابطال سند نکاحیه ... مورد استدعاء است.

 

رسیدگی به شعبه نوزدهم دادگاه خانواده تهران محول گردیده است. اولین جلسه دادگاه در تاریخ ..... خواهان و خواندگان علی رغم ابلاغ حاضر نشده‌اند ولکن آقای .... اعلام وکالت نموده و در پرونده دخالت کرده و در جلسه حاضر گردیده است. ایشان در دفاع از خوانده ردیف اول اظهار داشته قبل از ورود در ماهیت ، از آنجائی که یکی از وظایف بزرگ محاکم فصل خصومت و اصلاح ذات‌البین می‌باشد و از طرفی خواهان روحانی (طلبه) بوده و روحانیون در جامعه الگو می‌باشند و از طرفی موکله اگرچه دارای اشتباهاتی بوده اما گذشت از بزرگان است. از خواهان تقاضا دارم از دعوی خود صرف نظر نموده و با موکله سازش نمایند که به نفع طرفین است. اگر خواهان بر خواسته خود پافشاری و اصرار نماید ، از آنجا که موکله به حکم صادره از شعبه 19 طلاق گرفته و صیغه طلاق جاری گردیده و بعد از اجرای صیغه طلاق ، موکل اقدام به ازدواج نموده اگر چه احکام طلاق در محاکم مشخص گردیده است ، اما خواهان می‌بایست بدواً تقاضای ابطال سند طلاق نماید و سپس تقاضای ابطلان سند ازدواج می‌نمودند. از طرفی در پرونده ابطال سند به نظر می‌رسد می‌بایست اداره ثبت هم جزء خوانده قرار می‌گرفت که این مهم رعایت نشده است.

پس از درج اظهارات وکیل خوانده ، خواهان و وکیل وی آقای م. خ. در جلسه دادگاه حاضر شده‌اند. وکیل خواهان اظهار داشته در خصوص خواسته موکل خواسته را خود طبق دادخواست تقدیمی ابطال واقعه ازدواج دوم زوجه و متعاقباً ابطال سند نکاحیه با توجه به ابطال طلاق نامبرده (خوانده) است که حکم به استناد رأی شعبه 23 دیوان عالی کشور بوده و لازم به ذکر است که زوجه تعداد 112 عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه خود را دریافت کرده است و نسبت به مابقی مانده مهریه توقیف اموال صادر نموده است و در حال مزایده می‌باشد و نسبت به قسمتی نیز عملیات اجرایی انجام شده است ، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته دارم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه .... با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان و وکیل ایشان و با توجه به دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده ردیف اول و عدم حضور خوانده ردیف دوم در جلسه رسیدگی علی رغم ابلاغ وقت دادرسی به ایشان به صورت قانونی و عدم دفاع از سوی ایشان و با التفات به اینکه دادنامه شماره .....مورخ ..... صادره از این شعبه که به موجب آن حکم طلاق خواهان با خوانده ردیف اول صادر شده بود ، به موجب دادنامه شماره .... مورخ ... صادره از این شعبه فسخ گردیده و پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادگستری شهرستان اراک ارسال و در شعبه 23 دادگاه عمومی اراک مورد رسیدگی قرار گرفته و با دادنامه شماره....مورخ .... حکم به بطلان و بی‌حقی خواهان صادر گردیده است و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر اراک به موجب دادنامه شماره ....حکم بر بی‌حقی خواهان تأیید و در شعبه 23 دیوان عالی کشور دادنامه مذکور .... تأیید و ابرام گردیده. همچنین متعاقب آن مراتب حکم طلاق شعبه 19 و ابطال طلاقنامه از سوی شعبه 23 دادگاه عمومی اراک به سردفتر 6 شیراز اعلام گردیده و به لحاظ بررسی فتاوای معتبر و استفتائات از مراجع عظام و آیات مکارم شیرازی و بهجت ، سیستانی، شاهرودی و محفوظی که عقد دوم را پس از قطعیت طلاق باطل و غیرشرعی دانسته‌اند ، علیهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1257 – 1284 1286 1287 1290 قانون مدنی و ماده 3 ق.آ.د.م حکم به ابطال واقعه ازدواج دوم خوانده ردیف اول با خوانده ردیف دوم و همچنین حکم به ابطال سند رسمی ازدواج خوانده ردیف اول با خوانده ردیف دوم صادر نموده است. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و نسبت به ردیف دوم غیابی توصیف گردیده است. از رأی صادره خانم ..... با وکالت آقای ... تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه ...... صادره از شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس با استدلال مندرج در متن دادنامه ، رأی صادره عیناً تأیید گردیده است که در این مرحله خانم .... با وکالت آقای .... با عنوان نمودن مطالب مشابه و تکراری در مرحله دادرسی فرجام‌خواهی نموده است و نقض دادنامه صادره را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه .... ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای قاسمی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

از ناحیه فرجام‌خواه اعتراض موجهی که مستلزم نقض رأی فرجام‌خواسته باشد ارائه نشده است و ایراد بر دادنامه از حیث استدلال و استناد به قانون و رعایت قواعد دادرسی نیز در حدی نیست که نقض آن را موجب گردد. علیهذا دادنامه موصوف به شماره ...... صادره از شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال مؤثر تشخیص و نسبت به فرجام‌خواه ابرام می‌گردد.

 

 

 

 

پرسشپرسش های شما ؛ پاسخ های ما


پرسشآیا برای طلاق غیابی از طرف مرد اثبات مصادیق عسر و حرج لازم است؟

خیر.. همانطور که گفتیم طلاق حق مرد است و بدون هیچ دلیلی می تواند زوجه ی خویش را مطلقه سازد و اثبات مصادیق عسر و حرج که در ماده 1130 قانون مدنی وجود دارد زمانی است که زوجه درخواست طلاق میکند.

پرسشآیا در صورت وقوع طلاق غیابی شرط تنصیف اموال برای زوجه محفوظ است؟

بله.. شرط تنصیف اموال برای زوجه در هر صورت محفوظ است ولی در چند مورد این حق از زوجه زایل میگردد. یکی از آن موارد وکالت زن در طلاق میباشد که در این صورت با در خواست زوجه برای طلاق و صدور حکم ، شرط تنصیف اموال از بین می رود.

پرسشاگر طلاق با دعوت از زن صورت بگیرد و او حاضر نشود ، حق مهریه از بین می رود؟

حق مهریه جز در موارد استثنائی ، از بین نمی رود و عدم حضور زن در دادرسی باعث زائل شدن این حق نمی شود.

مطالب اخیر

موضوعات

مشاوره سریع تلفنی

چت مشاوره

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید