استعلام گواهی عدم سوء پیشینه

 

استعلام گواهی عدم سوء پیشینه

 

گواهی عدم سوء پیشینه


گواهی عدم سوء پیشینه ، در واقع شناسنامه کیفری هر فرد می باشد. ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری ، واحد سجل کیفری را در بخش معاونت اجرای احکام کیفری ، گذاشته است. از جمله مهمترین کارهای واحد سجل کیفری ، پاسخ به استعلام گواهی عدم سوء پیشینه و صدور آن می باشد. در بند ب ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می خوانیم: تنظیم برگ سجل کیفری محکوم علیه در محکومیت های موثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی.

اما شاید این سوال پیش بیاید که سجل کیفری چیست و چگونه یک شخص دارای سوء پیشینه می شود. در این نوشتار ، گواهی عدم سوء پیشینه و نحوه استعلام گواهی عدم سوء پیشینه را به صورت کامل و شفاف توضیح خواهیم داد.

 

وکیل برای مشاوره در مورد استعلام گواهی عدم سوء پیشینه ، با وکلا و مشاورین سودا اندیشان ستاره در ارتباط باشید.

 

یک شخص چگونه دارای سوء پیشینه می شود؟


ماده 25 به طور شفاف راجع به مجازات های تبعی که اثر آن بر گواهی عدم سوء پیشینه معلوم می شود ، توضیح داده است. در واقع با وقوع جرایم موضوع این ماده ، شخص دارای سوء پیشینه است و گواهی عدم سوء پیشینه برای او صادر نمی شود. اگر شخصی مشمول یکی از بندهای مذکور در ماده 25 شود ، دارای سوء پیشینه محسوب می شود. اگر چنین شخصی درخواست استعلام گواهی عدم سوء پیشینه نماید ، در گواهی مذکور ، سابقه کیفری وی ذکر می گردد.

البته باید به این نکته توجه نمود که اگر بعد از گذشت مدتهای مذکور ، شخصی استعلام گواهی عدم سوء پیشینه را بخواهد ، گواهی عدم سوء پیشینه بدون ذکر جرایم گذشته برای وی صادر می گردد.

 

تلگرام

 

 

محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند.

الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی. ( مثلا گواهی عدم سوء پیشینه در سال پنجم ، با ذکر جرایم گذشته صادر می شود ولی هشت سال بعد از شروع مجازات تبعی ، استعلام گواهی عدم سوء پیشینه ، جرایم سابق شخص را نمایان نخواهد کرد ).
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار. ( مثلا گواهی عدم سوء پیشینه در سال دوم ، با ذکر جرایم گذشته صادر می شود ولی چهار سال بعد از شروع مجازات تبعی ، استعلام گواهی عدم سوء پیشینه ، جرایم سابق شخص را نمایان نخواهد کرد ).
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج. ( مثلا گواهی عدم سوء پیشینه در سال اول ، با ذکر جرایم گذشته صادر می شود ولی سه سال بعد از شروع مجازات تبعی ، استعلام گواهی عدم سوء پیشینه ، جرایم سابق شخص را نمایان نخواهد کرد ).

تبصره 1. در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

تبصره 2. در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره 3. در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

 

اینستاگرام

 

 

استعلام گواهی عدم سوء پیشینه اینترنتی


در تبصره ماده  488 قانون آیین دادرسی کیفری ، تکلیف درخواست گواهی عدم سوء پیشینه اینترنتی مشخص شده است. در این تبصره قانونگذار برای سهولت در دسترسی به سجل کیفری اشخاص و سهولت در استعلام گواهی عدم سوء پیشینه ، وزارت دادگستری را ملزم به وضع آیین نامه درباره استعلام گواهی عدم سوء پیشینه با تشکیل و راه اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری ، کرده است.

تبصره 1- ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. به این ترتیب ، استعلام گواهی عدم سوء پیشینه اینترنتی با کد ملی و رمز شخصی ثنا میسر شده است.

 

گواهی عدم سوء پیشینه

 

 

گواهی عدم سوء پیشینه اینترنتی


همانطور که توضیح دادیم ، وزارت دادگستری باید آیین نامه استعلام گواهی عدم سوء پیشینه را فراهم می کرد. با ایجاد سامانه خدمات الکترونیک قضایی ، این امکان فراهم شد تا استعلام گواهی عدم سوء پیشینه اینترنتی به راحتی انجام شود. کافی است تا با ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضایی ( سامانه ثنا ) و بخش ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه ، به راحتی درخواست خود را ثبت نمایید و تا 72 ساعت منتظر پاسخ استعلام گواهی عدم سوء پیشینه بمانید. بعد از اینکه پاسخ استعلام گواهی عدم سوء پیشینه شما آماده شد ، یک پیامک از سامانه عدلیران به شما ارسال می شود که استعلام گواهی عدم سوء پیشینه شما در سامانه ابلاغ قرار گرفت. با ورود به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی ، می توانید از پاسخ استعلام گواهی عدم سوء پیشینه خود مطلع شوید و حتی آن را چاپ نمایید.

 

گواهی عدم سوء پیشینه بدانید و آگاه باشید: چگونه گواهی عدم سوء پیشینه بگیریم؟

 

 

 گواهی عدم سوء پیشینه به روش حضوری


برای گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه لزوماً شخصی که خواهان دریافت گواهی عدم سوء پیشینه خود می باشد باید با در دست داشتن مدارک ذیل به پلیس + ۱۰ یا دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه نموده و تقاضای خود را ثبت کند.

مدارکی که برای صدور گواهی عدم سوء پیشینه الزامی می باشد در این دفاتر عبارت‌اند از:

– ارائه اصل شناسنامه و اصل کارت ملی شخص درخواست‌کننده.

– ارائه عکس بیومتریک با مشخصات معین شخص درخواست‌کننده. مشخصات و ویژگی‌های این عکس‌ها با عکس‌های معمولی متفاوت است و باید با توجه به استاندارها و شرایط خاصی تهیه شود.

– ارائه معرفی نامه از محل کار شخص متقاضی و یا تکمیل فرم درخواست.

– کد پستی ده رقمی و آدرس کامل پستی.

از طریق دستگاه کارتخوان موجود در دفتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توان هزینه‌های استعلام گواهی عدم سوء پیشینه را پرداخت کرد. هزینه‌های لازم برای دریافت استعلام گواهی عدم سوء پیشینه از سمت درخواست‌کننده باید بر طبق تعرفه پرداخت شود.

در انتها بعد از تکمیل فرم صدور گواهی عدم سوء پیشینه و ارائه دادن مدارک لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوطه برای صدور گواهی عدم سوء پیشینه متقاضیان باید مدتی منتظر دریافت گواهی عدم سوء پیشینه بمانند تا پست برایشان ارسال کند.

 

نکتهنکتهبا توجه به اینکه امروزه تقریباً همه افراد به اینترنت دسترسی دارند ، استعلام گواهی عدم سوء پیشینه اینترنتی ، روشی آسان تر از مراجعه حضوری خواهد بود و هزینه کمتری از استعلام گواهی عدم سوء پیشینه به روش حضوری خواهد داشت.

 

اعتبار گواهی عدم سوء پیشینه


امروزه در پروسه استخدامی بسیاری از مشاغل ، یکی از مدارک مورد نیاز ، گواهی عدم سوء پیشینه می باشد. شخص متقاضی استخدام باید به نحوی گواهی عدم سوء پیشینه را تهیه نماید که در زمان ارائه به محل مورد نظر ، اعتبار استعلام گواهی عدم سوء پیشینه تمام نشده باشد. اعتبار استعلام گواهی عدم سوء پیشینه 6 ماه می باشد. بعد از گذشت 6 ماه ، اعتبار گواهی عدم سوء پیشینه صادر شده از بین می رود و شخص متقاضی مجدداً باید برای استعلام گواهی عدم سوء پیشینه به یکی از روش های حضوری یا اینترنتی متوسل شود.

البته با توجه به اینترنتی بودن استعلام گواهی عدم سوء پیشینه ، خیلی هم نباید نگران پایان یافتن اعتبار گواهی عدم سوء پیشینه بود.

 

 

پرسش پرسش های شما ؛ پاسخ های ما


پرسشامکان استعلام گواهی عدم سوء پیشینه اینترنتی وجود دارد؟

بله. در سامانه عدلیران امکان ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه اینترنتی وجود دارد.

پرسشمدت زمان صدور گواهی عدم سوء پیشینه چقدر است؟

در روش اینترنتی تا 72 ساعت گواهی عدم سوء پیشینه صادر می شود. این مدت در روش حضوری تا 15 روز می باشد.

پرسشمدت اعتبار گواهی عدم سوء پیشینه چقدر است؟

6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم سوء پیشینه

پرسشبرای استعلام گواهی عدم سوء پیشینه اینترنتی به چه مدارکی نیاز است؟

ثبت نام در سامانه ثنا و اخذ رمز شخصی اولین کاری است که باید انجام بدهیم. سپس به وسیله کد ملی و رمز شخصی می توانیم استعلام گواهی عدم سوء پیشینه را بگیریم.

مطالب اخیر

موضوعات

مشاوره سریع تلفنی

چت مشاوره

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید